Bildgalleri

Detta är en samling dansbilder från olika kurser mm.

Om du är med på en bild och vill bli borttagen så gör du så här:
Maila följande information till  info@dansamera.nu

  • Att du finns med på en bild och att du vill bli borttagen
  • Vart bilden finns
  • Vad bilden heter

Så ordnar jag det.